Oferta kursów pierwszej pomocy

Każdy przedsiębiorca ceni sobie bezpieczeństwo. Dzięki naszym kursom zapewnisz bezpieczeństwo sobie oraz swoim pracownikom. Program każdego kursu jest przygotowywany  indywidualnie dla każdego klienta. Uwzględniamy rodzaj wykonywanej pracy, zagrożenia z jakimi mogą spotkać się pracownicy oraz miejsce jej wykonywania. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu wraz z ćwiczeniami praktycznymi. Skupiamy się na tym, aby nasi kursanci utrwalali wiedzę podczas ćwiczeń i zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Najbardziej podstawowa wersja szkolenia trwa 4 godziny, natomiast najczęściej proponujemy szkolenia trwające pomiędzy 6 a 24 godziny. W trakcie naszych kursów pracownicy nie tylko zdobętą wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, ale również rozwiną swoje kompetencje miękkie. Ponadto podczas ćwiczeń i pozorowanych zdarzeń dbamy o integrację pracowników (teambuilding). Wszystko w formie przystępnej, dopasowanej do szkolonej grupy zawodowej. Ćwiczenia i pozorowane zdarzenia  staramy się organizować w miejscu pracy, co dodatkowo nadaje im realizmu i pozytywnie wpływa na wyszkolenie personelu.  

Dodatkowo oferujemy usługę weryfikacji zawartości apteczek oraz rekomendacji ich optymalnej zawartości. Możemy również przygotować profesjonalne apteczki z wyposażeniem dla Państwa firmy.

W trakcie naszych szkoleń kursanci będą mieli okazję ćwiczyć na nowoczesnym sprzęcie zgodnym z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji

Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienny ceryfikat, który jest akceptowany przez wszystkie instytucje kontrolne w Polsce a Państwa firma- plakaty z instrukcjami postępowania. Dodatkowo bezpłatnie każdy kursant otrzyma kieszonkową instrukcje postępowania. 

Cena kursu pierwszej pomocy dla firm uzależniona jest od kilku czynników, m. in. ilości kursantów i czasu szkolenia. Każdy klient otrzymuje indywidualną ofertę, zgodną z potrzebami. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów oraz otrzymania indywidualnej oferty.

Emergency First Response® z siedzibą w Bristolu (Wielka Brytania) jest jedną z najszybciej rozwijających się międzynarodowych organizacji, zajmujących się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy. EFR zrzesza ponad 56000 instruktorów w ponad 175 państwach na całym świecie. Organizacja bazuje na ponad 50- letnim doświadczeniu w prowadzeniu kursów, szkoleń oraz przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Kursy Emergency First Response® cieszą się bardzo szeroką, międzynarodową akceptacją. Wszystkie materiały są przygotowywane przez organizację na podstawie ogólnoświatowych standardów udzielania pierwszej pomocy publikowanych między innymi przez International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), American Heart Association (AHA), European Resuscitation Council (ERC) oraz Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC). 

Kursy Emergency First Response® są uznawane na całym świecie za profesjonalne kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy. Ponadto ich ukończenie jest niezbędne dla nurków chcących uzyskać kwalifikacje PADI Rescue Diver, PADI Divemaster, PADI Assistant Instructor oraz kursów instruktorskich PADI. 

Kurs EFR posiada 3 zasadnicze moduły:

  1. Primary Care- wstępna pierwsza pomoc. W tym module kursanci uczą się oceniać miejsce zdarzenia, korzystać ze środków ochrony indywidualnej, oceny stanu poszkodowanego, resuscytacji krążeniowo- oddechowej, wykorzystania AED, tamowania krwotoku, postępowania w przypadku wstrząsu, urazu kręgosłupa ora zadławienia.
  2. Secondary Care- dodatkowa pierwsza pomoc. W tym module kursanci uczą się oceniania obrażeń poszkodowanego, dalszego badania poszkodowanego, zbierania wywiadu medycznego, bandażowania oraz unieruchamiania kończyn.
  3. Care for Children- pierwsza pomoc dzieciom.

    pierwsza pomoc dzieciom. W tym module kursanci uczą się oceny miejsca zdarzenia, stosowania środków ochrony indywidualnej,, oceny stanu poszkodowanego, resuscytacji krążeniowej dziecka oraz niemowlęcia, wykorzystania AED u dzieci, postępowania w przypadku krwotoku, wstrząsu, urazu kręgosłupa, zadławienia dziecka, oceny obrażeń, bandażowania oraz unieruchamiania kończyn.

    Podczas jednego kursu moduły można dowolnie łączyć- zrealizować tylko jeden, dwa wybrane lub wszystkie trzy moduły. Kurs kończy się egzaminem. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursanci otrzymują międzynarodowe certyfikaty ważne 2 lata od daty wydania. 

    Cena i czas trwania kursu różni się w zależności od ilości kursantów i realizowanych modułów. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów oraz otrzymania indywidualnej oferty.

Jednym podstawowych zadań nauczyciela jest sprawowania opieki nad uczniami, w tym troska o ich życie i zdrowie. Zgodnie z rozporządzeniem MEN
(Dz. U. 2020 poz. 1604) nie tylko nauczyciele ale każdy pracownik szkoły ma obowiązek odbyć przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Wychodzimy na przeciw potrzebom szkół i oferujemy kompleksowe szkolenie dla wszystkich pracowników szkoły. Kurs prowadzony jest w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi, na które poświęcamy najwięcej czasu. Wychodzimy z założenia, iż nasi kursanci powinni posiadać przede wszystkim umiejętności praktyczne. Mamy świadomość, że nauczyciele w swojej pracy codziennie odpowiadają za życie i zdrowie dzieci i młodzieży, dlatego podczas naszego kursu nie tylko nauczą się udzielać pierwszej pomocy, ale również opanowywać stres w sytuacjach kryzysowych. Program każdego z naszych kursów zawsze przygotowany jest indywidualnie dla każdego klienta. Przed każdym kursem prowadzimy rozmowy z klientem oraz przeprowadzamy analizę zagrożeń mogących wystąpić w miejscu szkolenia. Podczas kursów nauczyciele zdobędą nie tylko wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, ale również zintegrują się i poprawią swoje kompetencje miękkie. Podczas dłuższych form szkolenia kursanci mają możliwość przećwiczenia swoich umiejętności podczas realistycznych symulowanych zdarzeń przeprowadzanych w warunkach pracy, takich jak np. hałas podczas szkolnej przerwy.

Dodatkowo oferujemy usługę weryfikacji zawartości apteczek oraz rekomendacji ich optymalnej zawartości. Możemy również przygotować profesjonalne apteczki z wyposażeniem specjalnie dla Państwa.

W trakcie naszych szkoleń kursanci będą mieli okazję ćwiczyć na nowoczesnym sprzęcie zgodnym z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienny certfikat zgodny z wymaganiami MEN a szkoła- plakaty z instrukcjami postępowania. Ponadto każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie kieszonkowe instrukcje postępowania. 

Cena kursu pierwszej pomocy dla nauczycielu uzależniona jest od kilku czynników,
m. in. ilości kursantów oraz czasu szkolenia. Każdy klient otrzymuje indywidualną ofertą zgodną z potrzebami. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

Zgodnie z Ustawą z 4 lutego 2011 r. (z późn. zm.)opiekunowie dzieci do lat 3 oraz wolontariusze mają obowiązek odbywać co dwa lata szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Właśnie z myślą o nich stworzyliśmy ten kurs. Podczas kursu przekażemy wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności, które pozwolą Państwu skutecznie radzić sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia podopiecznych. Program każdego kursu dopasujemy indywidualnie dla każdej placówki, na podstawie występujących na jej terenie i w okolicy zagrożeń.  Podczas kursów opiekunowie i wolontariusze zdobędą nie tylko wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, ale również zintegrują się i poprawią swoje kompetencje miękkie. W trakcie wszystkich szkoleń kursanci mają możliwość przećwiczenia swoich umiejętności podczas realistycznych symulowanych zdarzeń przeprowadzanych w warunkach pracy, takich jak np. gwar dzieci w żłobku. 

Dodatkowo oferujemy usługę weryfikacji zawartości apteczek oraz rekomendacji ich optymalnego wyposażenia. Możemy również przygotować i wyposażyć profesjonalne apteczki dla Państwa.

W trakcie naszych kursów uczestnicy będą ćwiczyć na nowoczesnym sprzęcie szkoleniowym zgodnym z wymaganiami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat zgodny z wymaganiami Ustawy oraz wszystkich krajowych instytucji kontrolnych a placówka- plakaty z instrukcjami postępowania. Ponadto każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie kieszonkowe instrukcje postępowania.

Cena kursu pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci jest uzależniona od kilku czynników, m. in. ilości kursantów oraz czasu szkolenia. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów oraz otrzymania indywiduanej wyceny.

Jeśli jesteś rodzicem lub niedługo nim zostaniesz to na pewno zależy Ci na zapewnieniu bezpieczeństwa swojemu maluchowi. Zakup rzeczy takich jak np. łóżeczko wydaje się oczywisty, natomiast odbycie kursu pierwszej pomocy dla rodziców nie jest jeszcze tak popularne. W sytuacjach, w których życie dziecka jest zagrożone rodzice bardzo często wpadają w panikę, gdyż nie znają zasad udzielania pierwszej pomocy. Nie ma nic gorszego niż bezsilność w momencie gdy dziecko potrzebuje naszej pomocy. Dlatego nasz kurs uczy nie tylko zasad i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Podczas szkolenia dowiesz się również w jaki sposób opanować stres i działać pod presją. Możemy przygotować ofertę szkolenia indywidualnego dla jednej rodziny lub nawet jednego rodzica jak i szkolenia grupowego.

W trakcie naszych szkoleń ćwiczenia odbywają się na nowoczesnym sprzęcie szkoleniowym, zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certfikat ukończenia kursu oraz kieszonkowe instrukcje postępowania. 

Cena kursu zależna jest od ilości uczestników, formy kursu oraz czasu trwania. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenie szczegółów i otrzymania indywidualnej oferty. 

Naszym zdaniem dobry trener to osoba, która potrafi zadbać o swoich zawodników również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Ta umiejność wpływa pozytywnie na jego poczucie bezpieczeństwa oraz pewności siebie. Dlatego przygotowaliśmy kurs udzielania pierwszej pomocy specjalnie dla trenerów sportowych. Celem kursu jest ich przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy zawodnikom- dzieciom, młodzieży oraz dorosłym podczas treningów, meczy oraz innych wydarzeń sportowych. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych z czego największy nacisk kładziemy na ćwiczenia praktyczne. Dzięki temu, nasi kursanci są bardzo dobrze przygotowani do faktycznego udzielania pomocy w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowego działania. Każdą ofertę dobieramy indywidualnie dla klienta, biorąc pod uwagę między innymi potencjalne zagrożenia występujące w danej dyscyplinie sportowej. Podczas kursu trenerzy nie tylko zdobędą wiedzę i umiejności z zakresu pierwszej pomocy, ale również zintegrują się oraz poprawią swoje kompetencje miękkie. 

Dodatkowo oferujemy usługę weryfikacji zawartości apteczek oraz rekomendacji ich optymalnej zawartości. Możemy również przygotować profesjonalne apteczki z wyposażeniem specjalnie dla Państwa.

W trakcie kursu uczestnicy będą ćwiczyć na nowoczesnym sprzęcie szkoleniowym zgodnym z wymaganiami Europejskiej Rady Resuscytacji. 

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu oraz kieszonkowe instrukcje postępowania. 

Cena kursu pierwszej pomocy dla rodziców zależna jest od kilku czynników m. in. ilości uczestników i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów oraz przygotowania indywidualnej oferty.

 

Niezależnie od tego czy jesteś właścicielem szkoły nauki jazdy, przedsiębiorcą prowadzącym firmę transportową, kierowcą lub szukasz kursu dla stowarzyszenia motoryzacyjnego- ten kurs został stworzony dla Ciebie. Każdy kierowca ma obowiązek znać zasady udzielania pierwszej pomocy. To właśnie kierowcy jako uczestnicy oraz świadkowie wypadków są w stanie zareagować najszybciej i stają się istotną częścią łańcucha przeżycia. Program każdego kursu dopasowany jest do potrzeb klienta. Skupiamy się na tym aby nasi kursanci zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych. W trakcie naszych szkoleń uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, ale również  rozwiną swoje kompetencje miękkie oraz zintegrują się. Ćwiczenia oraz pozorowane zdarzenia organizujemy w miejscu i warunkach pracy co nadaje im realizmu i pozytywnie wpływa na wyszkolenie. 

Dodatkowo oferujemy usługę weryfikacji zawartości apteczek oraz rekomendacji ich optymalnej zawartości. Możemy również przygotować profesjonalne apteczki z wyposażeniem specjalnie dla Państwa.

W teakcie naszych szkoleń kursanci będą ćwiczyć na nowoczesnym sprzęcie zgodnym z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu oraz kieszonkowe instrukcje postępowania. 

Cena kursu pierwszej pomocy dla kierowców uzależniona jest od kilku czynników,
m. in. ilości uczestników i czasu szkolenia. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów i otrzymania indywidualnej oferty.

Jeśli lubisz przemierzać świat na dwóch kołach to zapewne doskonale wiesz, że o wypadek nie trudno. A może wybierasz się w trasę i poszukujesz kursu dla siebie i swoich towarzyszy? Nasza firma wprowadza kurs przygotowany specjalnie dla motocyklistów. Nauczymy Cię zasad udzielania pierwszej pomocy przydatnych w trasie oraz w życiu codziennym. Kurs poprowadzi instruktor- motocyklista, który dokładnie wie z jakimi zagrożeniami motocykliści spotykają się na drodze. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z ćwiczeniami praktycznymi, na które poświęcamy najwięcej czasu. Skupiamy się na tym, aby nasi kursanci utrwalali wiedzę podczas ćwiczeń i zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętnośc udzielania pomocy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych. W trakcie naszych kursów nie tylko zdobędziecie wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, ale również zintegrujecie się. Wszystkie ćwiczenia i symulowane zdarzenia realizujemy w realistycznych warunkach co pozytywnie wpływa na wyszkolenie.

W trakcie naszych szkoleń kursanci ćwiczą na nowoczesnym sprzęcie szkoleniowym, zgodnym z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu oraz kieszonkowe instrukcje postępowania. 

Cena kursu pierwszej pomocy dla motocyklistów jest uzależniona od kilku czynników
m. in. ilości kursantów i czasu szkolenia. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów i otrzymania indywidualnej oferty.

Potrzebujesz kursu, który nie jest wymieniony na tej liście lub zawiera niestandardowe elementy?  A może chcesz odbyć indywidualne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy?

Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy indywidualną ofertę. Podejmiemy się każdego wyzwania.

Wychodzimy naprzeciw osobom, firmom i instytucjom, które z różnych względów nie są w stanie uczestniczyć w naszych kursach osobiście.  Kursy online prowadzone są w formie wykładów na żywo z obszernymi praktycznymi prezentacjami udzielania pierwszej pomocy. Podczas e- learningu również staramy się wykształcić w kursantach przede wszystkim praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie zagadnienia omawiane są wraz z obszerną prezentacją praktyczną oraz pokazem odwzorowującym prawdziwe zdarzenie. Kursy przygotowywane są indywidualnie dla każdego klienta. W trakcie szkolenia używamy nowoczesnego sprzętu szkoleniowego ułatwiającego zdalne nauczanie. 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu akceptowany przez wszystkie instytucje kontrolne w Polsce oraz kieszonkowe instrukcje postępowania. 

Cena kursu online uzależniona jest od kilku czynników m. in. ilości uczestników oraz czasu trwania kursu. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów oraz otrzymania indywidualnej oferty

Pierwszy taki kurs pierwszej pomocy dla dzieci, którego program powstał we współpracy i pod nadzorem pedagoga! 

Mówi się, że „czym skorupka na młodość nasiąknie tym na starość trąci”. Wychodząć z tego założenia postanowiliśmy stworzyć kurs pierwszej pomocy dla dzieci. Podczas naszego kursu dzieci nie tylko nauczą się zasad pierwszej pomocy ale również będą świetnie się bawić! Program każdego kursu przygotowujemy wraz z pedagogiem indywidualnie dla każdego klienta. Program szkolenia różni się w zależności od wieku dzieci. Skupiamy się na budowaniu pozytywnego wizerunku służb ratowniczych oraz staramy się zainteresować dzieci pierwszą pomocą angażując w różne ćwiczenia i zadania. Na naszych kursach dzieci mogą dotykać, doświadczać a tym samym uczyć się bawiąc czyli w sposób najbardziej przyjazny dziecku. Kurs pierwszej pomocy dla dzieci można przeprowadzić nie tylko w stacjonarnych placówkach, ale również podczas wycieczek, biwaków, obozów oraz kolonii. Jest to świetny dodatek do każdego rodzaju wyjazdu.

Każde dziecko uczestniczące w szkoleniu otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz upominek.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów oraz przygotowania indywidualnej oferty.